loader image

Skatepark

Skatepark od firmy MYSTIC COUNSTRUCTIONS

SKATEPARK UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Nový betonový skatepark, který zhotovila firma MYSTIC CONSTRUCTION se oficiálně otevřel 25. června 2021. Za výstavbou stojí město Uherské Hradiště ve spolupráci s místní iniciativou Skate pro život z.s. Tímto patří velké poděkování všem, kteří podpořili výstavbu nového skateparku a tak i rozvoj sportovních aktivit v tomto městě.

Citace starosta města Ing. Stanislav Blaha:

„Záměrem města bylo vystavět vysoce kvalitní, moderní a bezpečný skatepark, který nebude vyžadovat nákladnou údržbu nebo časté opravy,“

„Původní skatepark vedle sportovní haly byl v podstatě provizorním řešením, které už neodpovídalo moderním trendům či požadavkům na bezpečnost. Původně jsme chtěli nový skatepark vybudovat na místě toho stávajícího, nakonec se ale jako mnohem vhodnější ukázalo umístění skateparku v jižním cípu areálu aquaparku. Jsem rád, že se Uherské Hradiště může nyní zařadit mezi místa, která v oblasti skateboardingu a podobných sportů nabízejí vysoký komfort. Mimo jiné tím doplňujeme již tak mimořádnou a komplexní nabídku nejrůznějších sportovišť ve městě.“

Další údaje:

Oficiální název: Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti

Zhotovitel:  Mystic Constructions. spol. s r.o. Praha

Termín realizace 07/2020 – 06/2021

Akce je realizována za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z Národního programu podpory cestovního ruchu.

Cena díla je 9,2 milionu korun, z toho dotace činí 4,68 milionu korun.

zdroj: https://www.mesto-uh.cz/uherske-hradiste-otevrelo-spickovy-skatepark