loader image

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas spolku Skate pro život z.s.(skateprozivot.cz), se sídlem ________,____,_______, IČ: _________, vedená u ________________ (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

–              jméno a příjmení
–              rodné číslo
–              datum narození
–              věk dítěte *(u přihlášky do skateškoly)
–              trvalé bydliště
–              korespondenční adresa
–              telefon/telefon rodičů
–              e-mail
–              informace o vybavení *(u přihlášky do skateškoly)
–              jméno a příjmení zákonného zástupce

 

  1. Všechny údaje uvedené výše je nutné zpracovat za účelem registrace do spolku Skate Klub Havířov z.s., přihlášení do skateškoly či vyřízení Vašeho požadavku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu účelu plnění smlouvy.
  1.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku WWW.SKATEPROZIVOT.CZ.
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

–              vzít souhlas kdykoliv zpět ,

–              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–              požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

–              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

–              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

–              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.